Bir zamanların efsane haber ajansı AKAJANS'ın isim hakkı şimdi satışta      

Türk basın tarihine damga vuran, 1976-1989 yıllarının efsane basın kuruluşu AKAJANS'ın isim hakkı, Türkiye'nin önde gelen ilan platformuna konulan ilan ile satışa çıkarıldı. AKAJANS markası için talep edilen rakam ise yaklaşık 1 milyon dolar.

Türk basın tarihine 1976 ila1989 yılları aralığında damga vuran efsane basın kuruluşu AKAJANS’ın isim hakkı, Türkiye’nin önde gelen ilan platformuna konulan ilan ile satışa çıkarıldı. AKAJANS markası için talep edilen rakam ise yaklaşık 1 milyon dolar.

Sahibinden.com platformundaki “Efsane haber ajansı AKAJANS’ın isim hakkı şimdi satışta!” başlıklı ilan şu anonsla başlıyor:

“1976-1989 yıllarının efsane haber ajansı güçlü mirasıyla yeniden doğuyor!

AKAJANS markası yeni sahibini arıyor!

Efsane haber ajansı AKAJANS’ın isim hakkı şimdi satışta!

AKAJANS’ın marka-patent bilgileri ve ilgili evraklar basın sektörüne ilgi duyan yatırımcıların ilgisine sunulur!

Gelin efsane haber ajansını yeniden şaha kaldıralım!”

Bir zamanların efsane haber ajansı AKAJANS'ın isim hakkı şimdi satışta      

Haberimizin başında marka için istenen rakamın yaklaşık 1 milyon dolara tekabül ettiği aktarılmıştı. İlanda talep edilen net rakam ise 26 milyon 500 bin lira. Efsane basın kuruluşunun markasının sahibi basın yatırımcısı, AKAJANS markasına bu bedeli biçmiş durumda.

 

AKAJANS'ın efsane tarihçesi

 

İlanda, AKAJANS’ın tarihçesine de yer veriliyor. Detaylı tarihçede, AKAJANS’ın 29 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da heyecan verici bir atılımla kurulduğu aktarılırken şunlar kaydediliyor:

“Gazeteciler Uğur Reyhan, Ömer Doğan Öztürkmen, Özcan Ergüder ve Kemalettin Özbayraç tarafından Akdeniz Haber Ajansı A.Ş. adıyla kurulan bu ajans, Tercüman gazetesine haber ve fotoğraf servisi sunmak amacıyla faaliyete başladı.

AKAJANS'ın doğuşu, 29 Nisan 1976 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan Ana Sözleşme ile resmiyet kazandı. Sözleşmede belirtilen amacı ise oldukça heyecan vericiydi:

 ‘Yurt içi ve yurt dışında radyo, televizyon ve her türlü basın yayın organları ve kitle haberleşme araçlarıyla ilgili güncel, klasik, konulu veya konusuz haberleri toplamak, bunları siyasal, sosyal, ekonomik, teknik ve her türlü alan ve bağlamda Türkiye'de ve dünyada kamuoyuna duyurmak için ses, söz, görüntü veya yazılı basın araçlarıyla yansıtmak; bu amaçla gerekli araçları, teknikleri, elektronik cihazları ve malzemeleri üretmek, ithal etmek, ihraç etmek, pazarlamak ve ticaretini yapmaktır.’

AKAJANS, haber ve iletişim dünyasına yeni bir soluk getirdi ve yaygın medya aracılığıyla bilgi akışını hızlandırarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağladı. Başta kurucuları olmak üzere tüm ekibin vizyonu ve kararlılığı sayesinde AKAJANS, Türkiye ve dünyanın haberlerini insanlara getirme görevini büyük bir heyecanla yerine getirdi.

AKAJANS, kuruluşundan sadece birkaç yıl sonra adeta bir rüzgar gibi Türkiye'nin her köşesine yayıldı ve uluslararası arenada da Frankfurt, Washington, Paris, Lahey, Zürih, Atina, Londra ve Lefkoşa gibi prestijli şehirlerde ofisler açtı.

1982 yılında ise Almanya'da yepyeni bir heyecanla "AK-Nachrichten Agentur" haber servisini kurdu. Hızlı haber akışı sağlamak adına, Ankara-İstanbul, Ankara-Adana, İzmir-İstanbul ve İstanbul-Frankfurt arasında 24 saat boyunca açık tutulan teleks ve faks kanallarıyla çalıştı. AKAJANS, bu dönemde Amerikan UPI ajansıyla işbirliği yaparak, 500'den fazla muhabirden oluşan güçlü bir kadrosuyla etkileyici gazetecilik örnekleri sundu.

Ancak ekonomik zorluklarla başa çıkmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle AKAJANS, yurtdışındaki ve Türkiye'nin illerindeki ofislerini kapatmak zorunda kaldı ve maalesef etkisini kaybetmeye başladı. 1989 Kasım'ında sadece Ankara'daki merkez bürosu açık kalarak Tercüman gazetesine yerel haber hizmeti sunmaya devam etti.

AKAJANS; 2000’li yıllardan itibaren yeni marka sahibi ile yoluna devam etmektedir.

AKAJANS, medya sektörüne yatırım yapmayı hedefleyen yeni yatırımcıları ile geçmişteki efsane niteliğindeki mirastan aldığı güçle 2000’li yıllara damgasını vurmaya adaydır!”

O dönemdeki marka açılımı Akdeniz Haber Ajansı olan AKAJANS’ın tarihçesine ilişkin gerek iletişim fakültelerinde gerekse meslek kuruluşlarınca yeterli, detaylı, tafsilatlı bir araştırmaya, herhangi bir makale ya da teze imza atılmadığı görülmektedir. Literatüre katkı olması açısından Haber Platosu olarak, bir zamanların efsane basın kuruluşu AKAJANS’ın Türkiye Ticaret Sicili’ne işlenen iştigal alanlarını hatırlatalım.

Bir zamanların efsane haber ajansı AKAJANS'ın isim hakkı şimdi satışta       O dönemki adı Türk Patent Enstitüsü olan Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) AKAJANS Marka Tescil Belgesi.

 

29 Nisan 1976 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde AKAJANS’ın iştigal alanları şöyle sıralanıyor:

"a) İştigal konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında sağladığı güncel, resimli, resimsiz haberleri, radyo-televizyon, haber ve yorumlarını, film ve reklamları, basıp yaymak ve bunları; gazete, mecmua, dergi, ajans, radyo-televizyon ve benzeri kurum ve teşekküllere, elçilik, konsolosluk ve acenteliklere, haberler bürolarına, turistik değer taşıyan müessese ve kurumlara, hakiki ve hükmi bütün şahıslara, satmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında, sağlanan ve değerlendirilen haber, yorum, röportaj, basılı kitap ve makaleleri, filim ve resimleri, hatırat ve tercüme yazıları ve bunlara ait telif haklarını, dışta ve içte benzer kurum müesseselere, hakiki ve hükmi şahıslara satmak, devretmek veya onlardan devralmak, veya içte ve dışta, aynı konuda kurulmuş işletme ve kuruluşlara iştirak etmek, bu kuruluşlara belirli oranda ortak olmak ve ya tamamını devralmak, sendika ve benzeri teşekküllere üye olmak.

c) Yurt içinde ve dışında görüntü, işaret, ses ve resim nakli yoluyla, sağlanan veya imal edilen haber ve havadisleri, dokümanter film ve görüntüleri içte ve dışta satmak, bunların sağlanmasına yarayan kağıt, filim ve sair malzeme ve makineleri, teknik, elektronik, kimyevi araç ve gereçleri, hammadde, mamul ve yarı mamul maddeleri, imal, ithal, ihraç etmek ve pazarlamak, şirket mevzuu ile ilgili her türlü mal, ticari, idari tasarruf ve faaliyette bulunmak, kurum ve müesseselere basın toplantıları tertip ve hazırlamak, bunların organizasyonu ve prodüktörlüğünü yapmak,

e) Türkiye'nin, yurt dışında turistik, ekonomik ve siyasal açıdan ve her bakımdan tanıtılmasını sağlayacak, Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanmış broşür basmak ve dağıtmak, yurt dışında yapılmış olanları, tercüme veya oldukları gibi ithal ederek dağıtmak,

f) Haber, fotoğraf, reklam-tanıtma, film ve kitle haberleşme araçları ve vasıta ve konularında, yabancı ajans, gazete, dergi, radyo-televizyon ve benzeri her türlü sözlü ve yazılı yayın organları, müessese ve kurumlarıyla, işbirliği, iş ortaklığı yaparak, karşılıklı temsilcilikler kurmak,

g) Turizme açık otellerde ve toplantı olanağı mevcut yerlerde, Türkiye'nin milli gayelerine uygun tarz ve istikamette tanıtılması için kapalı devre televizyon yayını ile aynı yayın kapsamı içinde, ilân yapmak,

h) Yurt içinde ve dışında, radyo-televizyon, filim ve basın-yayın organları vasıtası ile flân, afiş, pankart, reklam ve propaganda konularına ilişkin her türlü baskı, yayın ve organizasyonu ile bunların prodüktörlüğünü yapmak,

i) Yurt içinde ve dışında ulusal ve uluslararası mahiyette düzenlenecek her türlü kongre, konferans ve bilumum gösterilerde basın, yayın, halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,

j) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin siyasi, iktisadi, mali ve turistik açıdan milli gayelerine uygun olarak tanıtılması konusunda her çeşit kitle haberleşme araçlarından yararlanmak haber, ilân, yayın, reklam, halkla ilişkiler, gösteriler gibi bilumum faaliyetleri ve kampanyaları düzenlemek yapmak veya yaptırmak,

k) Yurdun her yerinde ve yurt dışında maksat ve mevzuu ile ilgili bürolar bayi ve acentelikler kurmak, bunları mekanik, teknik araç ve gereçlerle temin etmek, dağıtım işlemleri için nakil vasıta ve servislerini ihdas ve işletmek,

l) Şirket mevzuu ile ilgili lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mü kellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, idare ve gerekli tesis binaları inşa etmek.”

 

Marka emtiası hakkında

 

Peki AKAJANS markası hangi emtia sınıflarına tescil edilmiş durumda? Bu sorunun cevabı marka tescil belgesinde net bir şekilde yer alıyor.

AKAJANS’ın isim hakkını 2000’lerden itibaren elinde bulunduran medya yatırımcısının, ilana da eklediği Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanan marka tescil belgesi 25 Kasım 2015 tarihini taşıyor.

Bir zamanların efsane haber ajansı AKAJANS'ın isim hakkı şimdi satışta      


 

"Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 25/11/2015 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 27/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir.” ibaresinin yer aldığı tescil belgesine göre markanın emtia sınıfları ise 38 , 41 , 42. Bu emtia sınıflarının neleri kapsadığı da yine Marka Tescil Belgesi’nin ikinci sayfasında şöyle sıralanıyor:

Mal ve Hizmet Bilgileri

Sınıf Mal ve Hizmetler
38

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri.

41

Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri.

42

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi. Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması hizmetleri. Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri. Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

 

Sahibinden.com’daki AKAJANS ile alakalı ilanın linkine buradan ulaşılabiliyor.

Bakmadan Geçme