• Haberler
  • Gündem
  • 683 sayılı KHK ile kamudan 367 kişi ihraç edildi / TAM LİSTE

683 sayılı KHK ile kamudan 367 kişi ihraç edildi / TAM LİSTE

Resmi Gazete'de yayımlanan 683 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen 367 kişinin tam listesi için tıklayınız... 124 kişi de görevine iade edildi. Görevine iade edilenlerin tam listesi...

  • 3352

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin 22 Ocak 2017 tarihli sayısında yayımlandı.

22 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 367 kişi kamu görevinden ihraç edildi. 683 sayılı KHK ile 124 kişi ise görevine iade edildi.

KHK ile ayrıca iki televizyon kanalı da kapatıldı. İşte o televizyon kanalları: Sivas Dijital Yayıncılık Sanayi TAŞ (On4) , Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık AŞ (Kanal 12).

 

İHRAÇ EDİLENLER

KHK'da, Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırıldığı vurgulandı.

İhraç edilen kamu personeline ilişkin tedbirler şöyle:

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

 

683 SAYILI KHK İLE İHRAÇ EDİLEN 367 KİŞİNİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

GÖREVE İADE EDİLENLER

 

683 sayılı KHK'ya göre, daha önce kamu görevinden ihraç edilen 124 kişi ise göreve iade edildi. En fazla görevine iade edilen personel sayısı ise Diyanet'te oldu.  Daha önce kamu görevinden çıkarılan ve görevine iade edilen kişilerin kurumlara dağılımı şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı 73

TRT 2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 8

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2

 İçişleri Bakanlığı 8 

Türkiye İstatistik Kurumu 1

Sağlık Bakanlığı 30 personel.

 

683 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLEN 124 KİŞİNİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

İHRAÇ EDİLEN ON BİNLERCE MEMURUN BAŞVURUSU İÇİN 'İADE KOMİSYONU' KURULDU!

 

15 Temmuz sonrası KHK'lar ile kamudan atılan on binlerce memurun "iade", "hak ihlali" ile "mağduriyet" talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve gereken kararın alınması amacıyla Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Peki bu komisyon nasıl işleyecek? Ne zaman göreve başlayacak? Hangi yöntemlerle karar alacak?

 

OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

15 TEMMUZ'U BİR DE BU KİTAPLARDAN OKUYUN

HEMEN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

FETÖ ile mücadele sulandırılıyor mu?

 

Bakmadan Geçme