• Haberler
  • Güncel
  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

  • 792

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Akajans'ın haberine göre, sözleşmeli personel pozisyonları için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılacak. Detaylar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu'nda ve ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Başvurular, 21 Şubat 2024 ile 28 Şubat 2024 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile yapılabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4(B) maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan değerlendirmelerle belirlendi.

Bu kapsamda, biyologlar, büro personeli, çocuk gelişimcileri, diğer teknik hizmet personelleri (istatistikçiler), dil ve konuşma terapistleri, diyetisyenler, ebeler, fizyoterapistler, gerontologlar, hemşireler, iş ve uğraşı terapistleri (ergoterapistler), odyologlar, perfüzyonistler, psikologlar, sağlık fizikçileri, sosyal çalışmacılar, mimarlar, bilgisayar mühendisleri, biyomedikal mühendisler, elektrik/elektronik mühendisleri, harita mühendisleri, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisleri, makina mühendisleri, şehir plancıları, sağlık teknikerleri (anestezi, çevre sağlığı, diş, laboratuvar, ortopedi, röntgen, tıbbi sekreter, adli tıp, ağız diş sağlığı, ameliyat, diyaliz, eczane, elektro- nörofizyoloji, evde bakım, fizik tedavi, ilk ve acil yardım, iş ve uğraşı terapisi, odyometri, optisyen, patolojik anatomisi, podolog, radyoterapi, yaşlı bakım), destek personeli (şoför), sağlık teknisyenleri (anestezi, çevre sağlığı, ilk ve acil yardım, laboratuvar, röntgen, tıbbi sekreter) pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI  

2024/5 KPSS ÖZET TABLOSU (27.000)

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİ VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAME KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ ÜNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM  DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

ÜNVANI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

ORTAÖĞRETİM 

ÖN LİSANS 

LİSANS

BİYOLOG 

   

20 

20

BÜRO PERSONELİ 

   

304 

304

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 

   

40 

40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ  

(İSTATİSTİKÇİ)

   

25 

25

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 

   

40 

40

DİYETİSYEN 

   

250 

250

EBE 

   

2.000 

2.000

FİZYOTERAPİST 

   

400 

400

GERONTOLOG 

   

150 

150

HEMŞİRE 

2.000 

 

13.000 

15.000

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 

   

20 

20

ODYOLOG 

   

30 

30

PERFÜZYONİST 

   

20 

20

PSİKOLOG 

   

250 

250

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 

   

30 

30

SOSYAL ÇALIŞMACI 

   

30 

30

MİMAR 

   

10 

10

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) 

   

50 

50


 

MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) 

   

35 

35

MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) 

   

10 

10

MÜHENDİS (HARİTA) 

   

2

MÜHENDİS (İNŞAAT) 

   

30 

30

MÜHENDİS (JEOFİZİK) 

   

3

MÜHENDİS (MAKİNA) 

   

10 

10

ŞEHİR PLANCISI 

   

1

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 

 

300 

 

300

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 

 

40 

 

40

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ) 

 

150 

 

150

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 

 

490 

 

490

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 

 

100 

 

100

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 

 

1.200 

 

1.200

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 

 

900 

 

900

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 

 

15 

 

15

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 

 

450 

 

450

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 

 

150 

 

150

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 

 

150 

 

150

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 

 

150 

 

150

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 

 

30 

 

30

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 

 

425 

 

425

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 

 

100 

 

100

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 

 

1.540 

 

1.540

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 

 

30 

 

30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 

 

60 

 

60

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 

 

15 

 

15

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 

 

40 

 

40

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 

 

15 

 

15

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 

 

25 

 

25

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 

 

425 

 

425

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 

550 

50 

 

600

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 

50 

   

50

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 

10 

   

10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 

400 

   

400

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 

80 

   

80

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 

200 

   

200

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 

100 

   

100

TOPLAM 

3.390 

6.850 

16.760 

27.000

 

Bakmadan Geçme