• Haberler
  • Gündem
  • ASSAM: Yeni anayasadan laiklik çıkarılmalı, devletin dini İslam'dır eklenmeli

ASSAM: Yeni anayasadan laiklik çıkarılmalı, devletin dini İslam'dır eklenmeli

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 'laiklik' konusundaki çıkışına destek verdi ve yeni anayasadan bu kavramın çıkarılmasını istedi

  • 2439

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (A S S A M) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 'Yeni anayasada laiklik maddesi olmamalı' sözüne katıldıklarını ve yeni anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tanrıverdi İstanbul'da bir basın açıklaması yaparak "Laiklik Anayasa'da olmalı/olmamalı" tartışmasına ilişkin ASSAM'ın görüşlerini dile getirdi.

İşte o açıklama:

"2011 Millet Vekili genel seçimlerinden itibaren milletin yetkilendirdiği TBMM'de, Adalet ve Kalkınma Partisinin önderliğinde, devletin darbe dayatmalarından uzak, milletin değerlerine uygun ve seçtikleri tarafından yönetilmesini sağlayacak YENİ BİR ANAYASA yapılması için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

2011-2015 yasama döneminde TBMM'deki partilerin eşit katılımı ile " Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu" teşkil edilmiş 25 aylık çalıĢma sonucunda bir anlaşmaya ulaĢamadan dağılmıĢtır. 02 Kasım 2015 seçimlerinden sonra teşkil edilen "Anayasa Mutabakat Komisyonu" da isminde mutabık kalınamadığı için üçüncü toplantısından sonra dağılmıştır. Halen AK Parti Grubunda, TBMM'ne sevk edilmek üzere yeni anayasa çalışması sürdürülmektedir.

TBMM Başkanı Sayın Ġsmail Kahraman, Ġstanbul Üniversitesinde akademisyenlerin ağırlıklı olarak iĢtirak ettiği toplantıda "Yeni Anayasa" konulu konferansında bir tespit yapmıĢtır. Bu tespitinde, "dünyada üç ülkenin anayasasında laiklik ilkesinin bulunduğunu, geçmiş dönemlerde yanlış uygulamalara yol açan laiklik ilkesinin yeni anayasada yer almaması gerektiğini ve anayasamızda İslam'a yer vermekten çekinilmemesini" belirtmiştir.

Bu çıkış, yeni anayasa çalışmalarına yeni bir boyut getirmiştir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye

Kanunudur. Bunda devletin dininden bahsedilmezken, 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen TeĢkilâtı Esasiye Kanununun ikinci maddesi "Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır; resmi dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir." hükmünü ihtiva etmektedir.

10 Nisan 1928 yılında yapılan bir değişiklikle ikinci maddesinde yer alan "Türkiye Devleti'nin dini İslâmdır." hükmü çıkarılmıştır.

05 Şubat 1937'de yapılan bir değişiklikle de "Türk Devleti Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır" hükmü Anayasanın ikinci maddesine dahil edilmiĢtir.

1961 ve 1982 Anayasaları da ikinci maddelerinde "..demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmüne yer vererek "LAİKLİK" ilkesini korumuştur.

Yakın geçmişimizde, "Devletin dini İslâmdır." hükmünün Anayasadan çıkarıldığı ve laiklik ilkesinin anayasa hükmü haline getirildiği tarihlerden itibaren; laikliği sekülarizm olarak algılayan yönetimler tarafından, islâmi inancını yaşamak isteyen insanlar devlete tehdit

olarak görülmüş, devlet organlarında görev almaları engellenmiş ve sosyal hayatlarına zulüm derecesine varan müdahalelere gerekçe yapılmıştır.

İçinde bulunduğumuz siyasi istikrar döneminde, İslâmî inancı ile birlikte her türlü inancını yaşama imkanını bularak, rahat bir nefes alan milletimiz; gelecek muhtemel koalisyon dönemlerinde tekrar aynı sıkıntılara düşmemek için istikrarın teminatı olmak üzere başkanlık sistemini ve inanç özgürlüğünün müdahalesiz yaşanabilmesi için de laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılmasını zaruri görmektedir.

Bu nedenle;

TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı destekliyor, yeni anayasamızda milletin %99'nun duygularına tercüman olduğumuzu düşünerek, yeni anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılmasını, ve "Devletin dini İslâm'dır." hükmünün anayasaya dahil edilmesini talep ediyoruz."

Bakmadan Geçme