• Haberler
  • Dünya
  • Bakan Kurum, Paris'te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Kurum, Paris'te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) toplantısına katıldı. İlk oturum öncesi Bakan Kurum ile bir araya gelen OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Rusya-Ukrayna barışına yönelik kolaylaştırıcı rolü için Türkiye'ye teşekkür etti.

  • 95

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) toplantısına katıldı. İlk oturum öncesi Bakan Kurum ile bir araya gelen OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Rusya-Ukrayna barışına yönelik kolaylaştırıcı rolü için Türkiye’ye teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı’na (EPOC) katıldı. "Herkes İçin Sağlıklı ve Dayanıklı Bir Çevrenin Sağlanması" temalı toplantının ilk genel oturumu öncesi OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi. Bakan Kurum, Cormann’ın özel davetiyle OECD Şeref Defteri’ni imzalayarak toplantıyla ilgili başarı dileklerini bildirdi.

İkili görüşmede toplantı gündemindeki konular ve Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımlar ele alındı. Bakanlığının çalışmalarına ilişkin Cormann’a bilgi veren Kurum, gerek çevre alanında gerekse şehircilik alanında önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Bakanlık olarak kimlikli, çevreye saygılı, değer üreten, kadim medeniyet değerlerini yaşatan, sağlıklı ve güvenli şehirler için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Türkiye olarak, iklim ve çevre konularında çok önemli projeler yürütüyoruz. Atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribat her ülkenin ortak sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkenlere bağlı olarak tüm ülkeler, iklim değişikliği gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Doğal alanların korunması, çevre duyarlılığının oluşturulması ve dünyamızı hızla etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele artık dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle iklim krizi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada görülmemiş sel ve heyelanlar, olağan dışı yangınlar meydana geliyor. Biz Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede görevlerimizi ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle kararlılıkla yerine getiriyoruz" dedi.

“Yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na taraf olacağını ilan etmesinin ardından 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Paris Anlaşması, geçtiğimiz ekim ayında Meclis’imiz tarafından onaylandı. Böylece, Türkiye olarak, tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz” dedi.

Cormann’dan, Rusya-Ukrayna barışına yönelik kolaylaştırıcı rolü için Türkiye’ye teşekkür

Cormann da Türkiye’nin OECD’nin çevre alanındaki tüm faaliyet ve girişimlerine yapıcı, üretken ve iş birliğine dayanan katkılar sunduğunu vurguladı. OECD üyeleri arasında çevre alanında koordinasyon çalışmalarına en üst düzeyde katkıda bulunan ülkelerden biri olan Türkiye’ye teşekkür eden Cormann ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için kolaylaştırıcı girişimleri ve ara buluculuk rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin de katıldı.

Bakan Kurum, “Net Sıfıra Geçiş” temalı oturumda konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cormann’ın ev sahipliğinde, üye ülke çevre bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının "Net Sıfıra Geçiş-İklim Değişikliği Azaltımı ve Adaptasyona Yönelik İstek Aralığını Kapatma" temalı genel oturumunda katılımcılara hitap etti.

Dünyanın iklim değişikliğinde kritik bir eşikte bulunduğuna işaret eden Kurum, "Devletler olarak hepimiz, Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 santigrat derece hedefi doğrultusunda küresel bir iş birliği içerisindeyiz" dedi.

Kurum, özellikle 26. Taraflar Konferansı’nda bu dayanışma ve kararlılığın tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Ancak şimdi acilen orta ve uzun vadeli hedeflerimize yönelik eylemlerimizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Bu yüzden küresel ölçekte yaşadığımız krizleri fırsata çevirmek için işbirliğimizi her zamankinden daha fazla artırmalıyız” dedi.

İklim değişikliğinin etkilerine yönelik tedbirler

Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması, geçim kaynaklarının, ekonomi ve doğal sistemlerin de iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, bunun için "tarım sektörünün kuraklığa karşı direncinin artırılması, artan depolama ve altyapı yönetimi yoluyla sel ve sel risklerinin azaltılması, su kaynaklarının entegre yönetimi ve ekosistemlerin korunması" gibi önemli tedbirler üzerinde durduklarını bildirdi. Bakan Kurum, Türkiye’nin 2011’de hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı"nı 2053 hedeflerine göre güncellediklerini kaydetti. İklim değişikliğine uyumda ve dirençliliğin sağlanmasında ulusal çalışmaların yanı sıra bölgesel ve yerel çalışmaların da önem taşıdığını kaydeden Bakan Kurum, bu boyutta bölge ve şehirlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, 7 coğrafi bölge için gerekli tedbirlerin alınması ve doğa temelli çözümler geliştirilmesi hedeflerine dönük projeler geliştirdiklerini söyledi.

30 büyükşehir için mevzuat ve teknik rehber hazırlıklarında sona gelindi

İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik öncelikli eylemleri içeren "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları" hazırladıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarının önemli bir bileşeni olarak Doğa Temelli Çözümler Katalogları hazırlanmıştır. Bakanlığımızın 2019-2023 stratejik hedefleri dahilinde 30 büyükşehir belediyesinde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik mevzuat ve teknik rehber hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir" dedi.

Kurum, şubat ayında, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların katılımıyla düzenlenen İklim Şurası’nda "azaltım, uyum, yerel yönetimler, finansman ve karbon fiyatlama, teknoloji ile sosyal politikalar" konusunda orta ve uzun vadeli hedeflerin altlığını teşkil edecek tavsiyeleri çalıştıklarını, şuranın sonuç bildirgesinde 217 tavsiye kararının yer aldığını hatırlattı.

Ulusal Katkı Beyanı bu yıl içinde güncellenecek

BM Sekreteryası’na 2015’te sundukları Ulusal Katkı Beyanı’nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır hedefine uygun olarak bu yıl içerisinde güncelleyeceklerini ifade eden Kurum, "Hem Şura kararlarımızın altlık olduğu hem de Ulusal Katkı Beyanımıza hukuki temel oluşturacak İklim Kanunu çalışmalarımızda da büyük ölçüde ilerleme kaydettik. Kanun dahilinde, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda enerji başta olmak üzere ülkemizde yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ormanlarımız başta olmak üzere yutak alanlarımızı iyileştirip, artıracağız. İklim dirençli toplum olma hedefiyle, bilim temelli etki, etkilenebilirlik analizleri yapacak, uyum faaliyetlerini daha da güçlendireceğiz. Yerel iklim eyleminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alarak yerele kaynak akışını sağlayacağız” dedi.

Emisyon Ticaret Sistemi’nin kurularak, karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelir ile sanayicinin temiz üretim ve yeşil yatırımlarının destekleneceğini aktaran Bakan Kurum, “Yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek olan istihdam alanlarında adil geçişi temin etmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Gençler, kadınlar, yoksullar başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı dezavantajlı kesimlerin de süreçlere katılımını sağlayacağız" dedi.

İklim değişikliği başlığında müzakereler gerçekleştirilecek

Cormann’ın ev sahipliğinde, üye ülke çevre bakanlarının katılımıyla yapılacak ve iki gün sürecek toplantının ilk gününde "Net Sıfıra Esnek ve Adil Geçişi Sağlamak” temalı Bakanlar Çalışma Toplantısı, "Net Sıfıra Geçiş - İklim Değişikliği Azaltımı ve Adaptasyona Yönelik İstek Aralığını Kapatma” temalı genel oturum, "Net Sıfıra Geçiş - Finansal Akış ile İklim ve Çevre Hedeflerini Uyumlandırmak” temalı oturum gerçekleştirildi.

"Herkes İçin Sağlıklı ve Dayanıklı Bir Çevrenin Sağlanması" temalı toplantının ilk gün çalışmalarında "iklim değişikliği" başlığında müzakereler yapıldı. Müzakerelerin ardından “Biyoçeşitlilik kaybının ele alınması için eylemlerin hızlandırılması”, “Dijital dönüşümü sürdürülebilir, net sıfır ekonomi ile uyumlu hâle getirmek” ve “Çevresel adaleti ve tüm insanların karar alma süreçlerine anlamlı katılımını geliştirmek” temalarıyla Paralel Çıkış Oturumları düzenlenecek.

Bakmadan Geçme