TED'den Milli Eğitim Bakanlığı'na iklim önerisi

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, iklim değişikliğinde Z kuşağının önemine dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na iklim krizi tüm derslere adapte edilerek müfredata konulmalı önerisinde bulundu.

  • 88

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, iklim değişikliğinde Z kuşağının önemine dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na iklim krizi tüm derslere adapte edilerek müfredata konulmalı önerisinde bulundu.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Cogresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’ndaki ’Eğitimde İklim Farkındalığı Oturumu’nda konuştu. İklim değişikliğinin eğitime yansıtılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na önerilerde bulunan Pehlivanoğlu; iklim değişikliğini sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ile birlikte ele alınması, iklim değişikliğinin tüm derslere adapte edilme ayrıca seçmeli bir ders olarak öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Öğrenmenin merkezinde öğretmen var”

Milli Eğitim Bakanlığının iklim değişikliği konusunda önemli bir hassasiyet gösterdiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bakanımız, iklim değişikliğinin sadece müfredatta bir ders yapmanın doğru olmadığını bireylerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Biz de eğitim müfredatına bu konunu tüm derslere bir şekilde adapte edilmesini ayrıca seçmeli bir ders olarak yer almasını öneriyoruz. Bunun için müfredatın içerisine iç içe geçmiş şekilde, ders mantığı içerisinde değil; bütünleştirilmiş, öğretmenlerin de eğitildiği bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü öğrenmenin merkezinde öğretmen var. Eğer bu dünya bugün yaşayan kuşaklara bir emanetse, gelecekle ilgili çocukları bilinçlendirmek bunun da okuldan başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pehlivanoğlu konu hakkındaki önerilerini ise şöyle sıraladı:

“İklim değişikliğini sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ile birlikte ele alınmalı. Müfredatta bir düzenleme yapılırken bu konunu birden fazla disiplinle olan ilişkisi göz önünde bulundurulmalı. İklim değişikliği seçmeli bir ders olarak ya da bazı derslerin bir ünitesi olarak indirgemeci bir yaklaşımla ele alınmamalı. İklim değişikliği çok boyutlu yapısı gereği eğitim öğretim programlarındaki tüm derslere entegre edilmeli. Erken çocukluk yıllarından başlamak üzere her kademede eğitim öğretim süreçlerine dahil edilmeli. Bir kavram olarak iklim değişikliğini öğrenmenin ötesinde iklim krizine neden olan sosyo-bilimsel nedenleri eğitim öğretim sürecinde irdelemek esas olmalı. Eğitim sürecinde çocukların yansıtıcı düşüncelerini sunmalarına olanak sağlamalı ve problem çözme becerilerini geliştirmeli. Geliştirilen müfredat iklim krizine çözüm olarak iş birliği ile çalışmanın önemini çocuklarımıza ve gençlerimize kazandıracak şekilde tasarlanmalıdır.”

Pehlivanoğlu, iklim değişikliğinde Z kuşağının büyük rol oynadığını vurgulayarak "Bu kuşak çevreye, haklarına, adalete duyarlı bir kuşak. Z kuşağı varken dünyanın yok olmasını yavaşlatabiliriz" dedi.

Bakmadan Geçme