Dr. Vehbi Kara

Amerikalı Kadınlar İki Gelir Tuzağına Dikkat Çekiyor (1)

Dr. Vehbi Kara

  • 562

Kadınların çalışma hayatına atılmaları ve yaşadıkları aile sorunları ile ilgili olarak birçok kitap yazılmıştır. Bu konuda ne yazık ki ülkemizde ciddi olarak hiçbir çalışma yok. “Kadın hakları” adı altında kadınları yuvalarından çıkarmayı marifet sayarak mücadele edenler ise mangalda kül bırakmıyor. Her tarafta hatta aileyi korumakla görevli kamu kurumlarını dahi ele geçirmiş bu zihniyet, kadınları kapitalist düzenin çarkları altında ezmeye çalışmaktadır.
Bu makale Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın dikkatini çekmek ve konu ile ilgili çalışmaları desteklemek için kaleme alınmıştır. Eğer aile korunmak isteniyor ise burada dikkat çekilen dayatma ve saygısızlıklara karşı konulması gerekiyor.
Kadınların çalışma hayatına atılarak karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bunların çözümünde ABD’li yazarlar Elizabeth Warren ve Suzanne Venker çok emek vererek aynı başlığı taşıyan kitaplar yazmışlar. “The Two İncome Trap” yani “İki Gelir Tuzağı” başlığını taşıyan bu kitaplar yaklaşık 15 yıl önce kaleme alınmış ve oldukça ilgi çekmişti. Bu kitapları okuduktan sonra arkadaşlarımla beraber tercümesini yaparak önce çalıştığım İstanbul Üniversitesinde ve görev alanına giren bir çok kurumda tartışılmasına çok gayret ettim. Lakin ciddi bir karşılık bulamadım. Buna rağmen en azından yazı yazdığım medya kuruluşlarında bana ayrılan köşelerde iki gelir tuzağını yüzlerce defa kaleme alarak konunun önemine dikkat çekmeye çalıştım.
Bugün hem ülkemiz hem de bütün dünya “terör” tehlikesi ile baş başadır. Terörü reaktif tedbirlerle önlemenin imkânı yoktur. Yani terör eyleminden sonra teröristi yakalayıp yargılamak ve hapse atmakla bu soruna çare bulunmaz. Sorunun çözümünde manevi değerler ve aile yapısının güçlendirilmesi yatmaktadır. Ailenin belkemiği ise annedir. Fakat anneler yuvalarından çıkmak zorunda bırakıldığı takdirde aile güç kaybeder ve yıkılma tehlikesi yaşar.
Terörün gelişip güçlenmesinde sosyal ve iktisadi hayatın gelişmesinde ailenin önemini söylemeye gerek yoktur. Önemini herkes idrak edebiliyor da bu konuda çalışma yapmak, kafa yormaya sıra gelince herkes ortalıktan kayboluyor. Benim gibi araştırmacıdan başka kimse kalmıyor. Umarım bu yazıdan sonra hiç olmaz ise ilgili kamu kurumlarının kulağını çınlatırım ve gerekli çalışmaları yaparlar.
İki gelir tuzağı konusunu ele alırken yapılan analizlerin çoğu ekonomi üzerinedir. Nitekim Warren'ın, kızıyla birlikte yazdığı kitabında, yıllar süren ve kılı kırk yararak yaptığı araştırmalar analizler sonucunda, kısaca şu tespitleri yapmış:

Geçmişte ailede tek bir kişi, yani evin reisi konumundaki erkek, çalışırken bir yandan da tasarruf etmek mümkündü. Fakat günümüzde hem erkek hem de kadın çalıştığı halde negatif tasarruf, yani ailenin belini bir türlü doğrultamaması, durumu söz konusudur. Warren, bu paradoksal durumu incelediği kitabında ve konuyla ilgili verdiği söyleşiler ve konferanslarda ABD özelinde cevap aramış ve çözüm önerilerini sunmuş.
Suzanne Venker ise iyi bir anne olmaya çalışan bir Amerikan kadını. Elisabeth Warren gibi senatör değil. Fakat her ikisi de Amerikan ailesini korumak ve kadınlara karşı kurulan tuzakları boşa çıkarmaya gayret gösteriyorlar. Her iki yazar da modern yaşamın dayattığı ve materyalist felsefeden gelerek artan baskılara karşı çaresizliklerini dile getirmekten çekinmiyor.

Yazarın Diğer Yazıları