Dr. Vehbi Kara

Armageddon (El-Megiddo) Savaşı ve 15 Yıl Sonrası (1)

Dr. Vehbi Kara

  • 682

Dünyanın en önemli sayılabilecek savaşından ve sonuçlarından nedense kimse bahsetmez. Hâlbuki bizden başka herkes bu savaşı çok iyi biliyor hatta Hristiyanlar bunu kutsal savaş şeklinde sunmaktan çok hoşlanırlar.
İşte Batı’da Armageddon Savaşı olarak bilinen bizde ise Nablus veya El-Megiddo Savaşı adı verilen bugünkü İsrail topraklarında cereyan etmiş büyük bir savaş vardır. Sonuçları bizim açımızdan tam bir yıkım ve bozgundur. Lakin anlı şanlı tarihçiler nedense bu konu üzerine gitmek istemezler. Çünkü bu savaş ve bozgunun komutanları arasında M. Kamal ve yakın arkadaşları vardır.
İşte çok düşünülmesi ve ibret alınması gereken bu savaşı, komutanlarını ve sonuçlarını yazmak icap ediyor. Zira aradan 100 yıldan fazla bir zaman geçti. Kimse cesaret edip bu konu üzerine gidemiyor. Ne çare ki bunu da yazıp doğruları haykırmak bize düştü…
Gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkma huyu vardır. Hele hele yüzbinlerce insanın şahit olduğu ve ülkemiz başta olmak üzere elliye yakın devletin kaderi ile alakalı bu savaşı gizlemek unutturmak ne mümkündür? Elbette bunu ben yazmasam birisi çıkıp yazacak. Gerçi Vehbi Vakkasoğlu biraz yazıp hatta kitap haline getirmişti. Fakat 12 Eylül darbecileri kendisini bayağı hırpaladığı halde tekrar yeni baskılarını yapıp piyasaya sürdü. Lakin yeterince okunup anlaşılmamıştır.
Bozgun isimli bu kitapta geçen acı olayları gizlemenin imkânı yoktur. Ancak bir müddet bunu yapabilirsiniz. Bizde Kut zaferini unutturmak ancak zaferin 100. Yılına kadar sürdü. Fakat her şey ayan beyan ortaya çıktı. Bu başarı Askeri kışlalarda “Kut Zaferi” olarak 1945'e kadar kutlanmaktaydı. Şimdi yeniden törenler yapılmaya başlandı.
İşte Kut savaşından sadece 1 yıl sonra meydana gelen ve Osmanlı Devletinin yıkılması ile sonuçlanacak olan bu savaş hangi taraftan incelenirse incelensin çok önemlidir. Sosyal, ekonomik, dini ve kültürel alanda derin etkileri olmuştur.
Kahramanların hain, hainlerin ise kahraman yapıldığı bu döneme ışık tutalım ve neler olmuş görmeye çalışalım:
İsmet İnönü,  1917’de Birüssebi’deki hatalı yönetimi yüzünden İngiliz Komutanı Allenby’nin ilerleyişine mani olamamış Kudüs'ün İngilizlerin eline geçmesine sebep olmuştu. Kudüs’ün düşmesinden sonra bugünkü İsrail Mısır sınırına yakın bir yerde İngilizleri tutmayı başaran Osmanlı Ordusu, M. Kamal’ın komuta ettiği 7. Orduyu geri çekilmeye zorlaması ile birlikte 8. ve 4. Orduların ağır zayiat vermelerine sebep olmuştu. İşte Armageddon veya El-Megiddo (Nablus) savaşının kısa bir özeti bu şekildedir.
Savaşın detaylarını sonraki yazımıza bırakıp meydana gelen gelişmeleri ve sonuçlarını yazarak yazımıza son verelim.
İngiliz Generali Allenby’nin savaş raporuna göre 19 Eylül 1918’de başlayan İngiliz saldırısı çok hızlı gelişmiş 25 Eylül’de Şam’a girilmişti. İngiliz Kuvvetleri 42 gün süren harekât ile 550 km. ilerleyerek Kilis’e kadar geldiler. Günde 1. 25 km hızla ilerleyen İngiliz Ordusu daha bir yıl önce Kut-ül Amare’de tarihlerinin en büyük bozgununu yaşamış değil miydi?

Yazarın Diğer Yazıları