Dr. Vehbi Kara

Mürted Üssünde Mürted Olanlara

Dr. Vehbi Kara

  • 821

 

15 Temmuz 2016 FETÖ Darbesi, İslam tarihinde asla unutulmayacak bir tarihe işaret etmektedir. Çünkü ABD gibi açıkça İslam’a savaş açmış bir devletin emrine giren askerler isyan etmiş bu suretle dinden de çıkmışlardır.

Ne ilginçtir ki 15 Temmuz darbesinin komuta merkezi Mürted Üssüdür. Şimdi ismi değişmiş olsa dahi burada mürted olanlara yani dinden çıkanlara birkaç sözüm var. Bu aziz vatanın evlatları her ne yapsanız; yeni darbe planları yapıp ABD’ye köpeklik etseniz dahi yine de hakkı söylemekten asla geri durmayacaktır.

Bu vatana ve İslam dinine yaptıklarınız için şu gerçekleri iyi dinleyin. Eğer tövbe edip nedamet etmezseniz aşağıdaki ağır sözlerimin bizzat muhatabı olacaksınız:

Şarktan garba kadar bütün insanlara herkese haykırıyoruz ki: Şu Kuran haktır, şu Furkan’ın dediği doğrudur, Allah’ın kelamı olan bu kitabın bahsettiği her şey şüphesizdir, hak ve hakikattir.

Keza Hazret-i Muhammed (asm) Allah’ın Resulüdür, onda şüphe yoktur, Allah’ın kelamı olan bu kitabın bahsettiği her şey şüphesizdir, hak ve hakikattir. Keza Hazret- i Muhammed (asm) ise zulüm şaibeden uzak bir adalet sahibidir.

Ey dinini dünyaya satmış inançsızlar ve din düşmanlarına yardım ve yataklık eden FETÖ mensupları:

Dine ve dindar insanlara karşı yaptığınız zulüm arşı titretmektedir. Fakat unutmayınız ki ölüm vaktinde kahhar bir el tarafından yakalandığınız zaman göreceksiniz. Arşın sahibi olan Allah, perçemlerinizden tutarak sizi yerden alıp, cehenneme ve sakara attığı zaman ağlayıp sızlamalarınızı şimdiden görüyor gibiyiz.

Bir hayvanın içinden sökülüp atıldığı gibi içinde bulunduğunuz tabutun karnından pis bir işkembe gibi sökülüp cehenneme atılacaksınız. Cehennem zakkumunu zıkkımlayacak cehennemliklerin vücutlarından irinli cerahati yudumlayacaksınız. Azabınız daimidir. Gayr-i meşru zevklerinizi unutturacak acılarla doludur.

Bize gerici diyerek irtica yaftası yapıştırmaya çalışıyorsunuz. Bizde size hipnotize edilmiş, büyülenmiş, dinden çıkmış, mürtet, kâfirlerin en habisi, vahşilerin en vahşisi diyoruz. Sizin taptıklarınız ki; Süfyaniyetin 4 başı olan bu şahıslar zındıkanın başı, ahlaksızların en ahlaksızı, Yahudilerin en habislerinden, zalimlerin en zalimi Şeytanlardır.

Siz bize mürteci diyorsunuz; biz de size mürtetler yani “dinden çıkmışlar” adını veriyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde başlattığınız kanlı darbe işte tamda sizi ele veren “Mürted” üssünden kumanda edilmiştir. Sizler ABD ve Siyonist kâfirlerden emir alarak bu vatana kast ettiniz. Kaos ve kargaşa ortamı meydana getirip ülkemizi kan gölüne çevirmek istediniz.

Yurtta Sulh Konseyi adını verdiğiniz darbeci yapı ile her 10 yılda bir yaptığınız faşist darbeler sonucunda 250 den fazla şehit ve binlerce gaziyi o yüksek makama çıkarmaya sebep oldunuz.  İşte bu şehit ve gaziler önderliğindeki kahraman vatan evlatları; size geçit vermedi. Bir daha asla bu aziz vatanın topraklarında, halkın silahını yine halkımıza doğrultmaya cüret edemeyeceksiniz.

Bu vatanın en kıymetli insanlarını şehit eden reisiniz, İslam Deccal’ı yani Süfyan’dır. Zındıkanın reisidir; vahşi eşeklerden daha eşektir; Yahudilerin en adilerindendir; zalimlerin en zalimi, yalancıların en yalancısıdır.

Sabetay Sevi’nin soyundan gelen ve kendisine hayran olduğunuz reislerinizin sözü artık geçmeyecek. Bu dünyadaki bütün Yahudileri onun liderliği altında birleştiremeyeceksiniz.

1000 seneden beri bir milyar şühedayı hakikat-ı Kur’an ve iman yolunda feda edip şehit veren ve bütün mefahiri İslamiyet’le tahakkuk eden ve alem-i İslam’ın en büyük ordusu ve kahraman milleti olan Türklere; bütün bütün mahiyetlerine zıt ve bütün ecdadını darıltan, inciten, manen ihanet eden ve neslen hiç Türklükle münasebeti olmayan adamları artık kimseye yutturamayacaksınız.

Ahirzaman Deccalından evvel ona benzer küçük mikyasta müteaddit küçük deccallar gelir ve bir kısmı geçmiştir. İşte Şeri’at-ı Ahmediyenin ve İslam sembollerinin tahribine çalışan Mason komite reisleri ve hiçbir cihette müstahak olmadığı Peygamberimizin (asm) ismini kendisinden kaldıran zat, o deccallardan ilkidir. Bu Feto denilen şahıs da dördüncü büyük başıdır.

Bundan sonra kahraman ordu dizginlerini bu dehşetli şahısların elinden kurtararak cümle âleme ecdadı gibi örnek olacaktır. Allah’ın izni ile hiçbir güç buna mani olamayacaktır, vesselam…

 

Yazarın Diğer Yazıları