Dr. Vehbi Kara

Namaz Kılmayan Haindir (2)

Dr. Vehbi Kara

  • 643

Bediüzzaman’ın  10 maddelik mebusana hitabı, namaz kılanlara altmış mebus daha ilave eder. Namazgâh olan küçücük odayı, büyük bir odaya değiştirir. Bu beyannamenin, mebuslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulması Meclis Başkanı M. Kamal ile Bediüzzaman arasında şiddetli bir münakaşaya sebebiyet verir.
Bir gün divan-ı riyasette (meclisin üst komisyonunda) elli-altmış mebus içinde, karşılıklı fikir teatisinde, M. Kamal Paşa, "Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi, yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilaf verdiniz" der.
Bu söz üzerine, Bediüzzaman, birkaç makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle iki parmağını ileri uzatarak, "Paşa, Paşa! İslamiyette, îmandan sonra en yüksek hakîkat namazdır. Namaz kılmayan haindir; hainin hükmü merduddur" der. Fakat Paşa tarziye verir, ilişemez (özür diler, geri çekilir).
İşte Bediüzzaman böyle bir kahramandır. M. Kamal gibi çevresinde silahlı korumaların bulunduğu ve gözünü kırpmadan insanları öldürdüğü ortamda dahi hak ve hakikati söylemekten çekinmeyen bir zattır. Onu tanımayanları yukarıda çok kısa ele alıp yazdığım kısımların bulunduğu “Tarihçe-i hayat” isimli kitabı okumalarını tavsiye ederim. Bediüzzaman’ın hayat hikayesinden daha fazla onun düşüncelerine yer verilen bu kitap öncelikle okunması gereken kitapların başında yer almaktadır.
Bir ilahiyat profesörü vakti zamanında “namaz kılmayan hayvandır” demiş çok büyük tepki almıştı. Fakat “haindir” sözüne göre çok hafif kalan bu ifadeye dahi kamuoyundan ve özellikle dine düşman kesimlerden çok yoğun tepki gelmişti. Şimdi yeri gelmişken şunu söylemek gerekmez mi?
Sizin tapınacak kadar değer verdiğiniz M. Kamal’ın yüzüne “namaz kılmayan haindir” sözünü söylediği halde özür dileyerek geri çekilen milletvekilleri varken namazın önemini nasıl idrak edemezsiniz?
Kuran’da yüzden fazla ayet namazın farz-ı ayn yani her Müslümanın yapmakla zorunlu olduğu bir ibadet olduğunu nasıl anlayamazsınız? Namz hakikatını ifade etmek için bundan daha ağır bir söz söylenebilir mi?
Rabbimden son nefesimize kadar imanla yaşamayı ve namaz ibadetini layık-ı veçhi ile yapmayı niyaz ederim, vesselam…

 

Yazarın Diğer Yazıları