Dr. Vehbi Kara

Süfyaniyetin Dördüncü Rüknü F. Gülen (3)

Dr. Vehbi Kara

  • 681

İslam Deccalı diğer adıyla Süfyan’ın 4 büyük başı bulunmaktadır. Bu 4 şahıs için Bediüzzaman; “Süfyan Komitesi” ismini kullanmıştır. İlk üçünü yani Kamal-İsmet-Fevzi olduğu ilmi delillerle ispatlamış olmakla birlikte Dördüncü rüknün konusunda çağdaşı olmadığı için isim vermeyen Bediüzzaman, bu konuda çok kuvvetli işaretlerde bulunmuştur. Dördüncü Rüknün ulemadan olacağı ve bu kişinin de 15 Temmuz 2016 darbesi ile F. Gülen olduğu konusunda çok kuvvetli deliller bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmını izah etmeye devam edelim.
6.      Beşinci Şua’da izah edildiği gibi Deccal’in Horasan taraflarında zuhur edeceği ve o tarihlerde Türkler yoğun bir şekilde Horasan civarında olduğu için bu kavim içinde bulunacağına dair rivayetler vardır. Bununla birlikte ilginç bir noktada şudur ki Erzurum’un Hasankale eski ismi ile Pasinler ilçesi Horasan ilçesine yakın hatta komşu bir yerdir. Horasan civarında zikredilmesi bu noktaya da işaret etmektedir.
7.  Zekâtın ruhunu tahrip etmiş ve mü'minlerin hayır-hasenat hislerinin üzerine çöküp sömürerek kendisine ekonomik rant oluşturmuştur. Para ve hediye kabul etme konusunda Bediüzzaman hediye almamış, yaptığı hizmeti mali karşılığa tahvil etmemiştir. Ticaret yapmak isteyen talebelerine de şahısları adına ticaret yapmayı tavsiye etmiştir. Gülen ise bankasından okullar ve dershanelerine kadar büyük bir sermaye grubu oluşturmuştur.
8.  Başörtüsünü tahfif ve tahrif eden ve mü'minelerin başlarını açmalarını teşvik etmiş, başörtüsü takmak için mücadele veren kızları aşağılamıştır.
9. Ezan-ı tahfif ve tahrif ederek, Risalet-i Muhammediyyeyi niza olarak görerek ezan-ı Muhammedî'den kaldırmıştır.
10.  Ehl-i kitap kavramını tahfif ve tahrif ederek, din-i hak kavramını bozmuş, Müslümanların İsevîlikle ittifak etme imkânlarını tahrip etmiştir.
11.  Yalanı meşrûlaştırmış ve meslek haline getirmiştir.
12.  Zinayı, içkiyi ve Müslümanlığın yasakladığı her şeyi bazı makamlarda tutunmak maksat ve amacıyla mubah görmüş ve teşvik etmiştir.
13. İnsanların gizli durumlarını araştırarak, mahremiyetlerini videolara kaydettiren ve bunları şantaj malzemesi olarak kullanmıştır.
14. Alavere ve dalavere ile her türlü ahlâksız metodu kullanmış siyasî iktidara gayrimeşru yollardan ortak olmaya çalışmıştır.
15. Müslümanlar arasına tefrika, niza ve fitne sokmuş, bu menfilikleri sürekli olarak yenilemiştir.
 

Yazarın Diğer Yazıları