Semih Gündüz

ADALETLİ BİR GELİR DAĞILIMINA SAHİP MİYİZ?

Semih Gündüz

  • 1428

ADALETLİ BİR GELİR DAĞILIMINA SAHİP MİYİZ?


İktisadın önemli başlıklarından biri "ADALETLİ GELİR DAĞILIMI". Türkiye İstatistik Kurumu bu konuda yıllık "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" yaparak, yayınlıyor. Bu yayınlara göre ülkemizdeki durumu gösteren 1994'den 2018'e aşağıdaki gelir dağılımı tablosunu hazırladık. Tablo şu şekilde.

Tablonun kısa açıklaması şu şekilde.

1- Toplum fakirden zengine gelirlerine göre % 20'lik gruplara bölünüyor.
2- Bu grupların her birinin toplam gelirden aldığı pay hesaplanıyor.
3- Buna göre gelirin nasıl paylaşıldığına bakılıyor.
4- Tabi bu konuda GİNİ Katsayısı denilen bir hesaplamanın yapıldığını da söylemeliyim. Gini katsayısı ne kadar küçükse o kadar iyi. Örneğin Norveç'te 0,25, Fillandiya 0,25, İsveç 0,28, Fransa 0,29, Almanya 0,29, İspanya 0,34, İtalya 0,32, İngiltere 0,31. Raqkam ne kadar küçük olursa toplumda gelir dağılımı o kadar iyi oluyor. Bu rakam Türkiye'de 2017 yılı için 0,405, 2018 yılı için 0,408. Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında gelir dağılımı Türkiye'den daha iyi. Sadece Bulgaristan 0,402 rakamına sahip.

Şimdi de ülkemizde 1994 yılından itibaren verileri bulunan gelir dağılımına bakalım.


5- 1994 toplumun en fakir % 20'lik bölümü toplam gelirden % 4,9 paya sahipken, 2018'de % 6,1 olmuş.
6- İkinci en fakir % 20'lik kesim 1994'de toplam gelirden % 8,6 paya sahipken 2018'de % 10,6 olmuş.
7- Üçüncü ve dördüncü grupların gelirlerinde de 1994'den 2018'e yaklaşık 2'şer puanlık artış olmuş. 
8- 1994'de en zengin % 20'lik kesim toplam gelirden %54,9 pay alıyorken 2018'deki payı % 47,6 olmuş.

Bu durumu kısaca yorumlarsak,


9- Ülkemizde gelir dağılımı düyadaki gelişmiş ülkelere hatta Avrupa ülkelerinin tamamına göre bozuktur,
10- Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baıkıldığında, 1994'den bu yana gelir dağılımında kısmen düzelme vardır. Ancak, bu yeterli değildir.
11- Bu şu demek, en zengin % 20'lik kesim toplam gelirin yaklaşık yarısını almaya devam ediyor, diğer % 80'lik kesim de toplam gelirin diğer yarısını almaya devam ediyor. En fakir % 40'lık kesim ise toplam gelirin ancak ve ancak % 16,7'sini alabiliyor.

Çalışma verilerimizin kaynağı: Türkiye İstatistik Kurumu istatistikleri.
 

Allah'ın selamı üzerinize olsun.

Yazarın Diğer Yazıları