Abdulkadir Destan - Hukuki farkındalık notları

Doktora şiddet, yapanın yanına kâr mı?

Abdulkadir Destan - Hukuki farkındalık notları

  • 173

“Oysa hekimler işi acil olan değil, hastalığı acil olan ile ilgilenir…”

"Sağlık personeline yönelik işlenen” kasten” yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil edildi.”

“Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.”

Bu yasa ile her şiddet olayının faili veya şüphelisinin tutuklanması beklentisini oluşturmuştur.

Çünkü sağlık çalışanlarının sunduğu, SAĞLIK HİZMETLERİNİN KONUSU; “İNSAN HAYATIDIR.”

Dahil edilen suçun irade unsuru “Olası kast” olarak değerlendirilebiliyor. Ve irade unsuru sakatlanma tehlikesi taşımaktadır.

Bu durumda hastalar hizmet alamamakta ve yedikleri dayak kar kalabilmektedir.

Burada olması gereken bir noktada bu tür fiili yatlarda bulunan şahıslarda, olayın yaşandığı HASTANEDEN BİR DAHA HİZMET ALMAMALARI sağlanmalıdır.

Yani bir kırmızı liste oluşturulmalıdır. (Birçok ülkelerde bu uygulanmaktadır.)

Biz de yeni yasa ile dahil edilen takdir yetkisini de içine alan bir tanımlama olan katalog suçlara dahil edilmiştir.

Katalog suçların direk tutuklanabileceği algısı, aslında hâkime sağlanan bir takdir yetkisidir.

Katalog suçların en önemli özelliği, bu suçlardan herhangi birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli ya da sanık hakkında   tutuklama kararı verecek hâkim tutuklama nedenlerinin varlığını “ölçülülük ilkesi” kapsamında gerekçelendirir ve tartışır.

Doktora şiddet, yapanın yanına kâr mı?

Şüpheli veya sanık tutuklama nedenleri varsa tutuklanabilir.

Dolayıyla katalog suçlar bir karinedir.

Tutuklama sebebi olarak ancak; delileri yok etme, gizleme veya değiştirme-Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma durumlarında kuvvetli şüphe bulunduruyorsa, CMK 100/2 maddesi durumlarında tutuklama nedenlerinin var olduğu kabul edilir.

  • Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır. CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak görülmektedir.
  • Şiddet hiç kimsenin, hiçbir toplumun, dinin, kültürün onaylamadığı bir şey olmakla birlikte bazen insanlar;

İşlerine gelmediğinden, menfaatlerine aykırı olduğundan, kendilerine zarar verildiğini düşündüklerinden, kendilerine saygı gösterilmediğinden, istedikleri yapılmadığından,

Sağlık okur yazarlığının düşük olmasından, bazen de iletişim eksikliğinden …. Olabiliyor.

Oysa hekimler işi acil olan değil, hastalığı acil olan ile ilgilenir…

Kamu adına çalışan kişi zarar gördüğü zaman hem kendisi hem de hizmetinde bulunduğu kamu TCK 265’e göre şikayetçi olabiliyor.

MADDE 28 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
12 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen;5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;
a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.
b) Türk Ceza Kanunu’nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz
.”
 

“Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir.”
demektedir.
7406 sayılı yasa 12.5.2022 tarihinde TBMM’den onaylanarak çıkmıştır. Resmî Gazetede
27.5.2022 tarih ve 31848 sayı ile yayınlanmıştır.

Şiddetin esas kökeni toplumsal kültürümüzde ki birbirine saygının gittikçe azalması yani iletişim sorunumuzun olmasıdır.

Sağlık çalışanlarının günümüzde omuzuna binen yükü ve çalışma şartlarını sürekli hatırlatan kamu spotları, sosyal çalışmalar, sağlık okur yazarlığı programlanmalı ve bunu yanın olayın çıktığı hastaneden hizmet almaları engellenmelidir.

EN ÖNEMLİSİ TEK BİR KANUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN CEZASI TCK AÇIKÇA ANLAŞILIR ŞEKİLDE YER ALMALIDIR.

 

               Saygılarımla

Tıp.Dr.Stj.Av.Abdulkadir DESTAN

     Sağlık yönetimi bilimi uzmanı

Yazarın Diğer Yazıları